IVAN MUÑOZ BARROBES compleix con los Requisits establerts a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i ALTRES directives europees ia tal fi ha creat l'següent Avís Legal. Obligacions de l'usuari La Utilització del web atribueix la Condició d'Usuari i implica l'Acceptació plena i sense reserves de Totes i cadascuna de les Disposicions incloses en AQUEST Avís Legal, per la qual cosa si AQUEST no està d'acordar amb QUALSEVOL de les condiciones aquí establertes, no haura d'utilitzar / Accedir a AQUESTA web. 1. L'usuari és compromet a usar experienciescostabrava.com acord amb la Legalitat Vigent. 2. L'usuari és compromet a no utilitzar experienciescostabrava.com amb finalitats il·lícits o lesius para los drets i / o interessos de Miquel Àngel López Galán i a no causar perjudicis o impedir el normal Funcionament d'experienciescostabrava.com. Responsabilitat de l'usuari L'us que realitzi l 'usuari d'experienciescostabrava.com serà Responsabilitat única i exclusiva de este, mantenint en tot cas indemne a IVAN MUÑOZ BARROBES de QUALSEVOL mal i / o perjudici que directament o indirectament Pogues ocasionar-se així MATEIX o TERCERS. En IVAN MUÑOZ BARROBES és reserva el dret a denegar l'accés i / o US d'experienciescostabrava.com o de QUALSEVOL dels Seus Continguts i / o serveis, a QUALSEVOL usuari que hagues incomplit el present Avís Legal. IVAN MUÑOZ BARROBES perseguirà l'Incompliment de el present Avís AIXÍ com QUALSEVOL Utilització indeguda d'AQUESTA web, exercint Totes els Accions civils i Penals que li puguin correspondre en dret. Responsabilitat d'experiències Costa Brava IVAN MUÑOZ BARROBES presta a els serveis al fet que és refereix el present Avís de manera gratuïta, sense perjudici de la qual cosa, podrà establir preu a determinats serveis o productes oferts, de la qual cosa s'informarà oportunament en els S'ACOMPANYA seccions.  IVAN MUÑOZ BARROBES no és fa responsable dels Danys i / o perjudicis de QUALSEVOL Numérica que pogues sofrir l'usuari o tercer derivats de: • La manca de Disponibilitat, Manteniment o efectiu Funcionament de www.experienciescostabrava.com , dels Seus serveis o dels Seus Continguts. • De la manca d'Utilitat, veracitat, Adequacio o VALIDESA de www.experienciescostabrava.com, dels Seus serveis o dels Seus Continguts per a satisfer els necessitats o Expectatives de l 'usuari. • Que un tercer, infringint els Mesures de seguridad establertes per IVAN MUÑOZ BARROBES, utilitzi www.ivanguiademuntanya.cat, a els Seus Continguts o serveis per a l'Enviament de virus, o realitzi 1 Tractament no autoritzat de les tats emmagatzemades per IVAN MUÑOZ BARROBES Enllaços Els Enllaços que EXPERIÈNCIES COSTA BRAVA (Miguel Ángel López Galán) posa a la DISPOSICIÓ de l 'usuari tinença com a única Finalitat facilitar l'accés a Altres Continguts i / o serveis que poguéssin ser d'el su interès. La inclusió d'aquests Continguts i / o serveis no implicarà cap mena d'associació, fus o participació de IVAN MUÑOZ BARROBES amb els 'entitats Connectades. IVAN MUÑOZ BARROBES no controla previament, ni aprova ni fa propis a els Continguts, serveis, productes i QUALSEVOL classe d'informació de TERCERS, persones Jurídiques o físiques, recollits a la web. IVAN MUÑOZ BARROBES no assumeix cap Responsabilitat sobre a els Enllaços externs que, en el su cas, poguéssin incloure 's a la web, ja que no te cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa l' usuari Accedeix sota su exclusiva Responsabilitat a l'contingut i en els condiciones d'Ús que regeixin en aquests.  Propietat Intel·lectual i Industrial Tots els Continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el su disseny i els drets de Propietat intel·lectual que poguéssin correspondre a aquests Continguts, aixi com Totes els marques, noms comercials o QUALSEVOL Altre signe distintiu són Propietat de IVAN MUÑOZ BARROBES o dels Seus legítims Propietaris, quedant reservats Tots els drets sobre aquests. Queda Prohibit QUALSEVOL acta de reproducció dels Continguts, en tot o en part, en QUALSEVOL forma o mitjà, va seguir mecànic, electrònic, reprogràfic o Altre, aixi com QUALSEVOL acta de Difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia Autorització per Escrit de IVAN MUÑOZ BARROBES o dels Seus legítims Propietaris. IVAN MUÑOZ BARROBES no serà responsable dels Danys o perjudicis que poguéssin derivar-se de la Utilització dels Continguts per part USUARIS o de la infracció per part d'aquests de QUALSEVOL DISPOSICIÓ legal Vigent. L'usuari haura d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular QUALSEVOL Dispositiu amb protecció o sistema de seguridad que estigués instal·lat en els pàgines d'experienciescostabrava.com. Modificació i / o interrupció de el Servei. IVAN MUÑOZ BARROBES és reserva el dret a modificar totalment o PARCIALMENT www.experienciescostabrava.com, el su disseny, Continguts i / o serveis, aixi com els presents Condicions Quan AIXÍ ho estimi oportú. Igualment, IVAN MUÑOZ BARROBES és reserva el dret a interrompre, suspendre temporalment o Cancel·lar definitivament experienciescostabrava.com o QUALSEVOL dels Continguts i / o serveis que l'integren, a su única i completa discrecional. Legislació aplicable El present Avís Legal és regeix en Tots i cadascún dels Seus Extrems per la Llei espanyola, renunciant expressament els parts a l'fur que a els correspongui, i sotmetent-se ALS Jutjats de la Vila de Barcelona.